ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด สิ้นสุดประกาศ ดาวน์โหลด ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027047395) 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดระดับบิลิรูบินในทารก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb typing) จำนวน 5,040 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ขวดอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน 12,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 i.u/ml + Insuline aspart protamine 70 i.u /ml in 3 ml.suspension for injection. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 18 มีนาคม 2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ DIMENHYDRINATE 50 MG INJ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ DEXA.+NEOMYCIN+POLYMYXIN OINTMENT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ RILPIVIRINE 25 MG.TAB. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ MISOPROSTOL 200 MCG.TAB. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ พญายาครีม 5 กรัม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563