ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557

5,550

การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557

2,917

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557

15,987

ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557

3,202

เกี๊ยว Tonsil 2557

1,989

Back up confirm 2557

1,861

การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557

2,088

ปลอกนิรภัย 2557

3,457

เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557

2,665

One stop service ทารกตัวเหลือง 2557

1,763

พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557

5,292

ตารางเที่ยงตรง 2557

3,146

เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557

2,628

ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557

4,417

กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557

3,080