ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563 2559

83

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 2559

73

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม (สขร.1) 2559

76

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

67

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

76

แบบบันทึกรับรองการไม่สแกนลายนิ้วมือ 2559

127

5. ตารางบันทึกเวลาปฏิบัติงานสแกนลายนิ้วมือ (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

185

4.ตารางปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

171

3. คำสั่งปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

179

2.หลักฐานการจ่ายเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

208

1.บันทึกขอเบิกเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

206

Antibiogram 2016 2559

212

Antibiogram2018 2559

191

Antibiogram2017 2559

188

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีชาวต่างชาติ 2559

225